Boldogság idézetek

boldogsag_idezetekNincs semmi okos dolog, ami azt sugallná, hogy ne légy boldog.
Buddha

 

Rendkívül boldog vagyok, de kellene valaki, akinek elmondhatnám.
Henry de Montherlant

 

Saját tapasztalatomból tanultam meg, hogy az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik, s hogy az emberek nem tehetik
igazán boldogtalanná azt, aki boldog akar lenni.
Jean-Jacques Rousseau

 

Amikor az emberek boldogok, mindig jók, de ha jók, akkor csak ritkán boldogok.
Anthony de Mello

 

A kéjben nincs semmi szégyellnivaló, az ember boldog akar lenni, de a világ jónak akarja látni. Ám aki jó a világnak, az ritkán boldog, de aki boldog, az mindig jó.
Dorian Gray c. film(dráma)

 

Az élvezet és a boldogság elég távol áll egymástól. Néhány dolog éppen attól értékes, hogy nem tart soká.
Dorian Gray c. film(dráma)

 

A boldogság hiányának egyik oka, ha a másoknál látott boldogság számunkra túlzottan sok és nagy.
Margaret Thomas

 

Jóllehet abban senki sem téved, hogy mit akar, viszont abban tévedhet, hogy valóban boldogság lesz-e, ha eléri azt, amit akar.
Stuart Sutherland

 

Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.
Charlotte Bronte

 

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.
Helen Keller

 

A boldogság mi? Szerelem,
Mely üdvözít, mert végtelen.
A boldogság mi? Összhangzat,
Fájdalmak szülte égi magzat.
A boldogság mi? Győzelem
A kínokon, az életen.
Komjáthy Jenő

 

A boldogság gyökere: az akarj lenni, aki vagy.
Rotterdami Erasmus

 

Igen, szeretni tudni a legnagyobb boldogság. És a szeretet a legnagyobb jó, amit az ember önmagából másoknak adhat.
Bihari Klára

 

Hinni kell a boldogság lehetőségében, hogy csakugyan boldog legyen az ember.
Lev Tolsztoj
A boldogság titka a jó egészség és a rossz memória.
Ingrid Bergman

 

A boldogság egy betűkből összerakott szó a boldogság megjelölésére, ami
szavakkal elmondhatatlan.
Sunhearted Warrior

 

A boldogság fészke az emberi lélek. Amikor az ember boldog, minden porcikája dalol.
Sunhearted Warrior

 

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Gyökössy Endre

 

A létezés alapállapota a Boldogság. Ezért nincs szükség semmi okra. Ha tudsz csakis önmagad lenni, ha tudsz csakis
létezni, akkor átérzed a Boldogságot. Ha képes vagy boldog lenni, attól, hogy vagy – bármi ok, bármi próbatétel és feltétel nélkül –, akkor te magad leszel a Boldogság. Ha megtanulsz tudatosan önmagadra figyelni, akkor felfedezed önmagadban a Boldogságot.
A. J. Christian

 

A legtöbb ember körülbelül annyira boldog, amennyire boldog akar lenni.
Abraham Lincoln

 

Éljünk képzelőerőnkkel képzelgés nélkül, álmodjunk megvalósítható álmokat, vállaljunk értelmes kalandokat, szeressünk mérlegelés nélkül – mindezekkel elérjük a szilárd boldogságot.
Delia Steinberg Guzmán

 

A boldogtalanságnak egyetlen oka van, a fejünkben lévő alaptalan elképzelések, melyek annyira elterjedtek, hogy
eszünkbe sem jut megkérdőjelezni őket. Nézzünk körül, találunk-e legalább egy igazán boldog embert – aki nem fél, nem bizonytalan, nem feszült, nem ideges, és nem rágódik a múlton. A boldogtalanságnak az is az oka, hogy arra figyelünk, ami nincs, ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, amink van. Ami boldoggá vagy boldogtalanná tesz minket, az nem a világ és a körülöttünk lévő emberek, hanem a saját gondolataink.
Anonymus

 

Amíg megéljük a boldogságot, sohasem vagyunk tudatában. Csak ha már elmúlt és visszatekintünk, akkor vesszük hirtelen
– és gyakran csodálkozással – észre, milyen boldogok voltunk.
Nikosz Kazantzakisz

 

Miért kergeted csupán a messze boldogságot,
Hisz itt van egy lépésre, tán te meg se látod,
Csak szívedben keresd, ne kint a nagyvilágban,
Van édes boldogság minden kis szál virágban.
Csárdáskirálynő

 

A szájak találkozása a legtökéletesebb, legistenibb érzés, mely az embernek megadatott, a boldogság utolsó, végső
határa. Csók közben, csakis a csók közben érezzük úgy néha, hogy megvalósul a lehetetlen, amit kergetünk, egyesül a két lélek, összeforr a két alélt szív.
Guy de Maupassant

 

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Gyökössy Endre

 

A boldogság azoké, akik feltárják és élvezik a géniuszt, de nem zavarja őket, hogy belőlük hiányzik.
Benedict de Spinoza

 

A mosoly és az önbizalommal teli szív biztos út a boldogság felé.
Youn In-Wan